Subiektywne i obiektywne badania słuchu

Subiektywne badania słuchu

W najprostszym badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną i szeptem.
Często stosowane są również stroiki, przy pomocy których przeprowadza się:
ocenę symetrii słyszenia – próba Webera
porównanie przewodnictwa kostnego u badanego i badającego przy założeniu prawidłowego słuchu u badającego – próba Schwabacha
porównanie słyszalności stroika na drodze powietrznej i kostnej – próba Rinnego.
Do badań subiektywnych słuchu należą:
audiometria tonalna – często utożsamiana w mowie potocznej z badaniem słuchu
audiometria wysokoczęstotliwościowa
audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych, audiometrii słownej lub testów liczbowych
test wyrównania głośności

Obiektywne badania słuchu

Do badań obiektywnych należą:
audiometria impedancyjna
tympanometria
odruch z mięśnia strzemiączkowego
test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego
otoemisja akustyczna
badanie potencjałów słuchowych wywołanych.

Audiometria tonalna progowa

Popularnie termin badanie słuchu odnoszony jest do audiometrii tonalnej. Audiometria tonalna jest badaniem polegającym na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha drogą powietrzną lub kostną poprzez nagłowne słuchawki powietrzne bądź kostne.
Przebieg
Osoba badana siedzi w wyciszonej kabinie, na głowie ma założone słuchawki, przez które podawany jest sygnał dźwiękowy z audiometru do przewodu słuchowego- przy badaniu przewodnictwa powietrznego. Przewodnictwo kostne bada się używając jednej słuchawki kostnej, którą ustawia się na wyrostku sutkowatym badanego ucha. Audiometr wyposażony jest w urządzenie umożliwiające regulację dźwięku i może być sterowane ręcznie lub automatycznie z możliwością zmian częstotliwości tonów. Badany informuje wykonującego badanie o każdym usłyszanym dźwięku. Oznaczenie progu słyszalności powtarza się kilkakrotnie dla każdej częstotliwości. Tempo pomiaru jest dostosowywane indywidualnie do czasu rekcji badanego. Wynik badania przekazywany jest w postaci prostego wykresu.

Co to jest aparat słuchowy

Za pierwszy naturalny aparat słuchowy uważa się ludzką rękę, którą przykładano do ucha podczas nasłuchiwania. Takie rozwiązanie dawało słuchaczowi zysk około 12 dB dla częstotliwości 1 kHz. Kolejne wynalazki wspomagające słyszenie były urządzeniami mechanicznymi, a należały do nich: tuby – powstała w 1880 roku. Wykonywane z mosiądzu. Jej kształt przypomina kształt kopuły katedry św. Pawła w Londynie (stąd nazwa – ang. dome – kopuła)
– węże słuchowe
– okulary dla uszu
– wibrafon (opatentowany przez Charles’a Fensky w 1923. Produkowany do 1935 roku)
Przełomowymi wynalazkami dla rozwoju elektrycznej ery aparatów słuchowych były :
mikrofon – wynaleziony przez Johann’a Philip’a Reis’a w1861 roku
telefon – wynaleziony przez Graham’a Bell’a w 1876 roku
Pierwsze aparaty słuchowe oparte na mikrofonach węglowych, nie posiadały układu wzmacniającego. Dopiero wynalezienie lampy elektronowej, a później tranzystora umożliwiło znaczne wzmocnienie poziomu sygnału emitowanego do ucha. Firmą która jako pierwsza rozpoczęła produkcję aparatów słuchowych to Deutsche Akustik (1904) – późniejszy Siemens.

MARTON – protetyka, badanie słuchu oraz aparaty słuchowe.

Sumienność, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta to nasze motto. Badanie słuchu, aparaty słuchowe, protetyka oraz diagnostyka słuchu to zakres naszych usług w m. Słubice, Kostrzyn n/o, Strzelce Krajeńskie oraz Sulęcin czyli województwo lubuskie, gdzie wkonuje swoje usługi firma MARTON.

Aparaty słuchowe, protetyka słuchu.

Świadczymy usługi w m. Słubice, Kostrzyn n/o, Strzelce Krajeńskie oraz Sulęcin z zakresu badanie słuchu, aparaty słuchowe, protetyka słuchu. Jesteśmy z Wami i dla Was drodzy pacjenci.