Świat dróg i transportu.

Transport, czyli przemieszczanie się ludzi, ładunków, towarów w przestrzeni i na lądzie oraz wodzie przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Np. międzynarodowy transport zwłok z Niemiec do Polski, jak i z Polski do Niemiec, międzynarodowy przewóz zwłok z Niemiec do Polski oraz z Polski do Niemiec oraz całej Europy. Do transportu zaliczyć możemy nie tylko towary, czy przemieszczanie się ludzi, ale także transport zwłok, przewóz zwłok oraz sprowadzanie zwłok z Niemiec do Polski.
Potrzeby transportowe należą do potrzeb wtórnych grup człowieka, związane są z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich, miejsc pracy i położenia geograficznego. Ludzkości transport towarzyszył od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr doczesnych poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki oraz aglomeracji. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie. Gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży transportowo logistycznej.