Nie zawsze przewóz to transport

Koleją, czy samochodem ciężarowym, a może drogą morską wykorzystywane są środki transportu. Potrzeby transportowe należą do potrzeb grup jakimi człowiek zarządza. Są to działy gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr człowieka poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni, drogą lądową oraz drogą morską. Międzynarodowy przewóz zwłok z Niemiec, jak i międzynarodowy przewóz zwłok do Polski oraz całej Europy. Do transportu zaliczyć możemy nie tylko towary, czy przemieszczanie się ludzi, ale także transport ciała zwłok urny, przewóz ciała zwłok urny oraz sprowadzanie zwłok ciała urny z Niemiec do Polski lub z Polski do Niemiec.
W połączeniu spedycję z logistyką, transport zwłok do Polski wchodzi w skład branży transportowo logistycznej.
Potrzeby transportowe należą do potrzeb wtórnych grup człowieka, związane są z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich, miejsc pracy i położenia geograficznego.
Gorszy rozwój gospodarki lub transportu, sprowadzanie zwłok do Polski wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce, a także w bytowaniu grup społecznych.