Subiektywne i obiektywne badania słuchu

Subiektywne badania słuchu

W najprostszym badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną i szeptem.
Często stosowane są również stroiki, przy pomocy których przeprowadza się:
ocenę symetrii słyszenia – próba Webera
porównanie przewodnictwa kostnego u badanego i badającego przy założeniu prawidłowego słuchu u badającego – próba Schwabacha
porównanie słyszalności stroika na drodze powietrznej i kostnej – próba Rinnego.
Do badań subiektywnych słuchu należą:
audiometria tonalna – często utożsamiana w mowie potocznej z badaniem słuchu
audiometria wysokoczęstotliwościowa
audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych, audiometrii słownej lub testów liczbowych
test wyrównania głośności

Obiektywne badania słuchu

Do badań obiektywnych należą:
audiometria impedancyjna
tympanometria
odruch z mięśnia strzemiączkowego
test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego
otoemisja akustyczna
badanie potencjałów słuchowych wywołanych.

Audiometria tonalna progowa

Popularnie termin badanie słuchu odnoszony jest do audiometrii tonalnej. Audiometria tonalna jest badaniem polegającym na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha drogą powietrzną lub kostną poprzez nagłowne słuchawki powietrzne bądź kostne.
Przebieg
Osoba badana siedzi w wyciszonej kabinie, na głowie ma założone słuchawki, przez które podawany jest sygnał dźwiękowy z audiometru do przewodu słuchowego- przy badaniu przewodnictwa powietrznego. Przewodnictwo kostne bada się używając jednej słuchawki kostnej, którą ustawia się na wyrostku sutkowatym badanego ucha. Audiometr wyposażony jest w urządzenie umożliwiające regulację dźwięku i może być sterowane ręcznie lub automatycznie z możliwością zmian częstotliwości tonów. Badany informuje wykonującego badanie o każdym usłyszanym dźwięku. Oznaczenie progu słyszalności powtarza się kilkakrotnie dla każdej częstotliwości. Tempo pomiaru jest dostosowywane indywidualnie do czasu rekcji badanego. Wynik badania przekazywany jest w postaci prostego wykresu.

Aparaty słuchowe dla każdego.

Posiadamy aparaty słuchowe najlepszych producentów. Prowadzimy badanie słuchu w Kostrzyn n/o, Słubice, Sulęcin, Strzelce Krajeńskie, lubuskie. Jesteśmy Firmą z 14 letnim doświadczeniem.

MARTON – protetyka, badanie słuchu oraz aparaty słuchowe.

Sumienność, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta do nasze motto. Badanie słuchu, aparaty słuchowe, protetyka oraz diagnostyka słuchu to zakres naszych usług w m. Słubice, Kostrzyn n/o, Strzelce Krajeńskie oraz Sulęcin, gdzie wkonuje swoje usługi firma MARTON.

Hearing aids and hearing care professional.

We provide services in m Slubice, Kostrzyń n / o, Strzelce Krajeńskie and Sulęcin in the field of study of hearing, hearing aids, hearing care professional. We are with you and for you, dear patients.

 

Diagnostics, prosthetics and hearing test.

The hearing test and hearing aids are some of the services that leads company MARTON in town Slubice, Kostrzyń n / o, Strzelce Krajeńskie and Sulęcin. Our advantage is experience and long service in the business.

 

MARTON – hearing aids, hearing test.

Marton company provides services in the field of hearing test and hearing aids in m Slubice, Kostrzyń n / o, Strzelce Krajeńskie Sulęcin or province. Lubusz. We invite you to familiarize yourself with our offer.