Definicje śmierci człowieka

Przez stulecia obowiązywała tzw. tradycyjna definicja śmierci. Według niej śmierć człowieka następowała w momencie ustania wszelkiej czynności oddechowej oraz krążenia, przy czym za dokładny moment śmierci zazwyczaj uznawano ostatni oddech lub częściej ostatnie wysłuchane uderzenie serca (łac. cor ultimum moriens).

W wyniku rozwoju technik reanimacyjnych i anestezjologicznych stało się możliwym podtrzymanie wentylacji płuc i krążenia metodami sztucznymi. Stan ten wymógł powstanie tzw. nowej definicji śmierci. W tej definicji podstawę do uznania człowieka za zmarłego stanowi śmierć całego mózgu (mors biologica cerebri).

Osobny artykuł: śmierć mózgu.
W późniejszym okresie zauważono, że śmierć komórek mózgu nie następuje jednocześnie. W związku z tym powstała tzw. nowa zmodyfikowana definicja śmierci. Stwierdza ona, że śmierć pnia mózgu implikuje śmierć mózgu jako całości, choć nie oznacza, że w momencie stwierdzenia śmierci pnia martwe są również wszystkie komórki mózgu. Według tej definicji śmierć pnia mózgu jest niezbędnym i wystarczającym warunkiem do uznania osoby za zmarłą.

Zgodnie z artykułami 9 i 9a Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, za osobę zmarłą, od której można pobrać narządy do przeszczepu, uznaje się osobę, u której stwierdzono trwałe, nieodwracalne ustane czynności mózgu (śmierć mózgu) lub nieodwracalne zatrzymanie krążenia. Szczegółowe kryteria i opis sposobu stwierdzenia śmierci mózgu oraz nieodwracalnego zatrzymania krążenia zdefiniowane są w załącznikach do obwieszczeń ministra zdrowia z 17 lipca 2007  oraz z 9 sierpnia 2010 r.

Powyższe definicje dotyczą śmierci osobniczej człowieka w sensie prawnym, jednak samo umieranie jest procesem, którego nie można zredukować do jednego momentu, zwłaszcza gdy ma się do czynienia ze śmiercią powolną. W związku z tym wyróżnia się następujące stany:

agonia, na którą składają się:
życie zredukowane (vita reducta) – stan, w którym następuje osłabienie procesów fizjologicznych oraz czynności poszczególnych układów organizmu
życie minimalne (vita minima) – stan, w którym następuje dalsza dysregulacja funkcji życiowych układów
śmierć pozorna nazywana też letargiem – okres zaliczany do życia minimalnego, w którym funkcje życiowe układów krążenia i oddechowego są tak zredukowane, że niewykrywalne
śmierć kliniczna – jest to całkowite ustanie czynności układów krążenia i oddechowego, które jest jednak odwracalne. Jest to moment oddzielający agonię, w której zmiany są odwracalne od okresu interletalnego, w którym zachodzą zmiany nieodwracalne
okres interletalny – czas w którym równolegle występują dwa stany:
życie pośrednie (vita intermedia) – jest to okres w którym można jeszcze od poszczególnych narządów lub tkanek uzyskać właściwe dla tej tkanki reakcje
śmierć biologiczna – ustanie wszelkich procesów życiowych komórek.

 

Zaczerpnięto: pl.wikipedia.org

Zwyczaje pogrzebowe

Do tradycyjnych form pożegnania zmarłego przyjętych w kulturze europejskiej jest towarzyszenie trumnie ze zmarłym (lub urnie z jego prochami) w pochodzie pogrzebowym (kondukcie żałobnym) w drodze na cmentarz, miejsca złożenia doczesnych szczątków. Osoby towarzyszące niosą ze sobą zwykle wieńce i wiązanki kwiatów, które na koniec składane są na grobie zmarłego. Obrzędy towarzyszące grzebaniu lub paleniu zwłok zależą od lokalnych tradycji i zwyczajów.

Od tradycyjnych form pogrzebu odstępuje się w sytuacjach wyjątkowych, takich jak wojny czy masowe klęski żywiołowe, gdy wielka liczba zmarłych nie pozwala na ich identyfikację, względnie nie ma środków finansowych i czasu na organizowanie pojedynczych pogrzebów. W takich sytuacjach stosuje się grzebanie zmarłych w mogiłach zbiorowych.

Przyjęty jest powszechny zwyczaj we wszystkich kulturach zawiadamiania znajomych i przyjaciół o fakcie pogrzebu bliskiej osoby. Odbywa się to w postaci nekrologów publikowanych w prasie oraz rozwieszanych w miejscach publicznych. Ogłoszenia takie zawierają często elementy graficzne, wskazujące na przynależność religijną zmarłej osoby lub jej bezwyznaniowość.

Rodzinie zmarłych zwyczajowo składa się kondolencje, czyli wyrażone w uroczystych słowach współczucie i żal z powodu śmierci ich bliskiej osoby. Kondolencje składane są osobiście, tuż po pogrzebie lub korespondencyjnie, gdy nie było możliwości uczestniczenia w pogrzebie lub nie ma możliwości spotkania się z rodziną zmarłego w krótkim czasie po tej uroczystości.

Zaczerpnięto: pl.wikipedia.org

Sekcja zwłok

Sekcja zwłok (łac. sectio: cięcie, rozcięcie), autopsja (gr. autopsia: zobaczyć na własne oczy) – badanie pośmiertne (łac. post mortem), którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu.

Wyróżnia się naukową (anatomopatologiczną) oraz sądowolekarską sekcję zwłok (określaną niekiedy potocznie mianem obdukcji zwłok). Sekcję naukową przeprowadza lekarz patomorfolog lub lekarz medycyny sądowej. Odbywa się ona w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach dydaktycznych (np. wydziałach lekarskich uniwersytetów) w celu ustalenia przyczyny zgonu, weryfikacji rozpoznania klinicznego oraz w celach dydaktycznych.

Każdy lekarz weterynarii ma prawo i możliwość przeprowadzenia sekcji zwłok zwierzęcia, zwykle jednak takie badania wykonują tylko wyspecjalizowane jednostki (wydziały medycyny weterynaryjnej lub Państwowy Instytut Weterynaryjny).

Zaczerpnięto: pl.wikipedia.org

Mumifikacja

Mumifikacja miała na celu zachowanie życia wiecznego. Wierzono, że jeśli mumia zostanie zbezczeszczona, dusza zmumifikowanej osoby nie zostanie rozpoznana przez bogów i na wieki będzie się błąkać pomiędzy światem żywych i umarłych. Była to najgorsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć człowiekowi.

Egipcjanie mumifikowali swoich władców i dostojników usuwając wszystkie wnętrzności człowieka, poza sercem. Po zakonserwowaniu natronem umieszczano je w rytualnych naczyniach zwanych urnami kanopskimi lub kanopami, a następnie puste wnętrze ciała wypełniali szmatami, sianem, by zachowało kształt żywego oraz natronem. Później ciało smarowano olejkami, by mimo wysuszenia dawało się nadać mu dostojną pozycję. Potem owijano w bandaże, jako barierę dla owadów. Chronił przed nimi bitumin. Między bandażami umieszczano zwykle amulety. Tak właśnie powstawały mumie, które przetrwały do dzisiejszych czasów.

 

Zaczerpnięto: pl.wikipedia.org

Mumie dzisiaj

Do dzisiejszych czasów zachowała się tylko część mumii. Część z nich uległa naturalnemu rozkładowi z powodu niedoskonałości technik balsamowania i oddziaływania naturalnych czynników, np. wilgoci, temperatury, drobnoustrojów. Część została zniszczona na skutek wielokrotnych grabieży grobowców, dokonywanych przede wszystkim przez samych Egipcjan. Wiele mumii zostało również wykorzystanych w celach “leczniczych”. Wynikało to z tego, że w starożytności bitumin (w perskim mummija) był używany do leczenia złamań, ran oraz niektórych dolegliwości wewnętrznych. Wraz z medycyną arabską zastosowanie bituminu trafiło tez do Europy. Ze względu że bitumin był trudno dostępny w XVI wieku uznano, że może zostać zastąpiony przez proszek z mumii[1]. Środek ten stosowano w Europie do połowy XIX wieku.

 

Zaczerpnięto: pl.wikipedia.org

Zwłoki – martwe ciało ludzkie lub zwierzęce.

Bez spreparowania zwanego mumifikacją zwłoki ulegają procesowi rozkładu. Po zniszczeniu wierzchnich tkanek pozostają kości, które są trudno rozkładalne. Dopiero po czasie kilkuset lat zwłoki zostają całkowicie rozłożone przez biodegradację. Zwłoki po mumifikacji mogą utrzymywać się bardzo długo. Sztuka utrzymywania ciał istniała już w starożytnym Egipcie.

Zgodnie z polskim prawem zwłoki ludzkie muszą zostać pogrzebane na cmentarzu – w trumnach, lub po uprzednim spopieleniu – w urnach. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach zwłoki można zatopić w morzu; ograniczenie to nie dotyczy popiołów pozostałych po kremacji, które mogą być zatapiane w morzu bez ograniczeń prawnych. Zwłoki mogą zostać także przekazane do celów naukowych i dydaktycznych (np. program Program Świadomej Donacji Zwłok).

Zaczerpnięto: pl.wikipedia.org

Muszę przewóz do Polski ciało męża.

Wdowa nie ma pieniędzy, by sprowadzić ciało męża do rodzinnego kraju.

Rodzina zmarłego nie jest w stanie finansowo sprostać na sprowadzenie, sprowadzanie zwłok z Niemiec do Polski, czy też przewóz zwłok z Niemiec do Polski osoby bliskiej.

Pieniądze które słał do domu szły na utrzymanie dzieci oraz żony w Polsce.

Procedury w tak trudnej chwili nie zawsze umożliwiają właściwe przejście w załatwieniu formalności osobie starajacej się o transport zwłok z Niemiec do Polski.

W takiej sytuacji udaj się do nas.

Uzyskasz pomoc w załatwieniu świadczeń oraz renty socjalnej, a także załatwieniu wszelkich formalności od początku do końca w całej procedurze związanej z przewóz transport sprowadzanie zwłok z Niemiec do Polski.

We are with you

Każdemu z nas może się zdarzyć coś nieoczekiwanego, przykrego, coś co wpłynie na nasz tok myślenia i postępowania, mianowicie śmierć osoby bliskiej która z niezależnych od Nas przyczyn straciła życie po za granicami Polski.
Kiedy dochodzi do takiej sytuacji szukamy firmy, instytucji która mogłaby nam sprowadzić, przewieźć lub przetransportować zwłoki zmarłego osoby bliskiej do Polski oraz pomóc w załatwieniu związanych z tym formalności.
Firma Chwolka & Chwolka tj. Polski Zakład Pogrzebowy z Tradycją istniejąca od 1991 roku i działająca głównie na terenie Niemiec oraz Polski wykonuje usługi związane z transportem transport zwłok z Niemiec do Polski oraz załatwieniem wszelkich formalności.
Pomagamy w uzyskaniu renty socjalnej oraz przysługujących świadczeń socjalnych.
Mamy 23 letnie doświadczenie w prowadzonej przez Nas działalności.
Jesteśmy dla Was i z Wami w tych trudnych chwilach.
Przewóz zwłok z Niemiec jak i sprowadzanie zwłok do Polski oraz całej Europy to m.in. usługi które świadczymy w tych trudnych chwilach pogrążonym w smutku osobom które spotkało to nieszczęście.
Doświadczenie, staż oraz kontakt z ludźmi jest naszym atutem w wykonywanych przez nas usługach.
Podchodzimy do każdego człowieka ze szczególnym szacunkiem i zrozumieniem.
Tragedia jaka może spotkać każdego człowieka uniemożliwia skupienie się nad załatwieniem formalności czy innych czynności z tym związanych.
Dlatego też w takiej sytuacji świadczymy wszelką pomoc w załatwieniu formalności od początku do zakończenia całej procedury.
Jesteśmy z Wami i dla Was Polska Firma Pogrzebowa z Tradycją.

Corpses overpass from Germany

Sprowadzanie zwłok z Niemiec oraz całej Europy to m.in. usługi które świadczymy w tych trudnych chwilach pogrążonym w smutku i żalu osobom które niezależnie od przyczyn i sytuacji spotkało nieszczęście utraty bliskiej osoby po za granicami polski.
W zaistniałej sytuacji szukamy firmy, instytucji która mogłaby nam sprowadzić, przewieźć lub przetransportować zwłoki zmarłego, osoby bliskiej do Polski oraz pomóc w załatwieniu związanych z tym formalności.
Zdobyte doświadczenie w wykonywanych przez Nas usługach jest naszym atutem.
Podchodzimy do każdego człowieka ze szczególnym szacunkiem i zrozumieniem co jest naszym priorytetem.

Tragedia jaka może spotkać każdego człowieka nie zawsze pozwala na właściwe załatwieniem formalności związanych z zaistniałą sytuacją.
Dlatego też w takiej sytuacji świadczymy wszelką pomoc w przejściu całej procedury do załatwienia wszystkich formalności włącznie z rentą socjalną oraz świadczeniami socjalnymi.

In need of

Każda chwila, moment w życiu człowieka może wnieść nieoczekiwane zmiany. Tracimy kogoś bliskiego, ukochaną nam osobę po za granicami Polski. Jesteśmy zagubieni, szukamy pomocy w sprowadzaniu zwłok z Niemiec ,czy też może z innego państwa w Europie.

Zaczynają się problemy, załatwianie spraw z tym związanych z którymi nie mieliśmy nigdy do czynienia. Staramy się jak możemy, lecz smutek, żal i rozpacz nie pozwala nam racjonalne podejmowanie decyzji. Nie czekaj, zadzwoń, pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności.

Przewóz zwłok zmarłego do Polski z Niemiec oraz całej Europy to m.in. zakres naszych usług. Świadczymy od początku do końca usługi w załatwieniu wszelkich formalności prawnych z transportem transport zwłok z Niemiec do Polski oraz całej Europy, przysługującej renty oraz świadczeń socjalnych.

Otaczamy szczególną troską osoby pogrążone w smutku i żalu , gdyż strata bliskiej osoby pozostawia ból i pustkę nie do wypełnienia.

Pamiętaj, pomożemy każdej osobie w tak szczególnej chwili która z niezależnych przyczyn straciła bliską osobę po za granicami Polski.